top of page
förkenfrid-uterum.jpg
@froken.fridas s fina punchveranda

ROT-avdrag för våra arbeten

ROT-avdraget är en skattereduktion som innebär att du kan göra avdrag för 30 procent av arbetskostnaden när du anlitar  t ex ett glasföretag för att utföra reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad. 

Material- och resekostnader ger inte rätt till ROT-avdrag.

Arbetena måste utföras i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad.
Huset måste vara äldre än fem år. 

Vilka arbeten omfattas av ROT-avdraget?

Hos oss omfattas t ex reparation av fönster, byte av fönster, altaninglasning och nya markiser, dock ej  reparation av markiser som t ex markisvävbyte.

 

Hur går det till och vem ansvarar för att ROT-avdraget blir godkänt?

Vi ansöker om ROT-avdraget åt dig och drar av 30 % på arbetskostnaden direkt på fakturan. Avdraget är på max 50 000 kronor per år och person. Det vi behöver av dig är personnummer och helt korrekt fastighetsbeteckning.

OBS! Vår gräns för att söka rot avdrag är minimum tre arbetstimmar. Vår information kring ROT-avdraget här är begränsad.

Läs mer om dina möjligheter och skyldigheter för att få ROT-avdrag på Skatteverket.se. Om inte Skatteverket godkänner ROT-avdraget är du ansvarig för hela betalningen.

Välkommen att kontakta oss!

 

din GLASman AB

Degerås 27, 922 92  Vindeln

Telefon: 0933 340 00, Erik 073 0420 161, Eva 070-602 60 85

E-post: erik@dinglasman.com

kajsa5.jpg
bottom of page