@froken.fridas s fina punchveranda

ROT-avdrag för våra arbeten

ROT-avdraget är en skattereduktion som innebär att du kan göra avdrag för 30 procent av arbetskostnaden när du anlitar  t ex ett glasföretag för att utföra reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad. 

Material- och resekostnader ger inte rätt till ROT-avdrag.

Arbetena måste utföras i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad.
Huset måste vara äldre än fem år. 

Vilka arbeten omfattas av ROT-avdraget?

Hos oss omfattas t ex reparation av fönster, byte av fönster, altaninglasning och nya markiser, dock ej  reparation av markiser som t ex markisvävbyte.

 

Hur går det till och vem ansvarar för att ROT-avdraget blir godkänt?

Vi ansöker om ROT-avdraget åt dig och drar av 30 % på arbetskostnaden direkt på fakturan. Avdraget är på max 50 000 kronor per år och person. Det vi behöver av dig är personnummer och helt korrekt fastighetsbeteckning.

OBS! Vår gräns för att söka rot avdrag är minimum tre arbetstimmar. Vår information kring ROT-avdraget här är begränsad.

Läs mer om dina möjligheter och skyldigheter för att få ROT-avdrag på Skatteverket.se. Om inte Skatteverket godkänner ROT-avdraget är du ansvarig för hela betalningen.

Välkommen att kontakta oss!

 

din GLASman AB

Degerås 27, 922 92  Vindeln

Telefon: 0933 340 00, Erik 073 0420 161

E-post: erik@dinglasman.com

Kontakta oss

Tel: 0933-340 00 eller 073-042 01 61

E-post
Öppettider

Måndag- Torsdag 7-19

Fredag 7-16

Ring innan du kommer så jag är på plats

KONTAKTA OSS

Adress:
Degerås 27
922 92 Vindeln

Telefon: 0933 340 00
Mobil: 0730 420 161

Epost:erik@dinglasman.se

ROT-AVDRAG

ROT-avdrag för våra glasreparationer och glasarbeten

Läs mer

BESÖK OSS

Degerås 27

922 92 Vindeln

© dinGLASMAN Erik Hörnberg AB